DRENATGE LINFÀTIC MANUAL

Es una tècnica de  massatge que es fa de manera suau i rítmic i que té la finalitat  de activar el drenatge dels líquids que es troben en els teixits.

El sistema limfàtic té dos funcions importants:

. la primera es con a sistema circulatori, format per una extensa xarxa de vasos pel els que circula la limfa, des de la seva formació en els teixits fins a la seva entrada en el sistema circulatori sanguini .Regula el flux intersticial . Drena i transporta  cèl·lules que per la seva grandària no poden ser retornats a la circulació sanguínia per ser conduits i eliminats.

.  la segona funció es la de produir cèl·lules i anticossos per a la defensa del organisme. Els ganglis limfàtics fan de filtres reconeixent, detenint i neutralitzant els elements nocius ( bactèries, virus...).

El drenatge limfàtic manual es molt efectiu en l'activació  del sistema immunitari i con a mètode de regeneració de tot l'organisme.

Te un efecte relaxant en la persona, ja que incideix en el sistema parasimpàtic . I te la capacitat de mobilitzar els líquids corporals.

Es indicat per problemes de retenció de líquids, edemes, cames cansades, problemes a la pell, ( èczemes,..) cel·lulitis etc. 


Vistos Recentment

Sense productes

Menu