FLORS DE BACH


Les Flors de Bach són un sistema innocu, natural, senzill i eficaç de curació i autoajuda, l’objectiu de les quals es restablir els desequilibris mentals, emocionals i espirituals del cos. Les essències florals ajuden a alliberar els traumes del passat, amb la qual cosa netegen la carrega emocional que arrosseguem, i que s’activa cada vegada que una situació ens connecta amb alguna cosa relacionada amb la situació o trauma viscut.

flors de bach


Vistos Recentment

Sense productes

Menu